Влез    Форум    Въпроси/Отговори

Начало форум » Администрация и Архив » Архив » Архив големи теми
Автор Съобщение
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Чет Окт 30, 2008 17:39 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
Мне. Венгер е добър треньор... френският Димитър Пенев. :wink: Никъв шанс Тотнъм да затруднят Ливърпул... тия са мега ботове...


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Чет Окт 30, 2008 17:59 
Offline
ветеран
ветеран
Аватар

Регистриран на: Вто Окт 10, 2006 20:36
Мнения: 4561
Местоположение: на 50 км от "Армията"
Почти колкото алмуня :x


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Чет Окт 30, 2008 18:02 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
Алмуния го проклех на финала с БАрса... Т`ВА КОПЕЛЕНЦЕ КИРЛИВО РАЗБИ МЕЧТИТЕ НА МИЛИОНИ ХОРА! ИЗМЕТ!


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Чет Окт 30, 2008 22:51 
 
Леле 4-4 !!Голям позор !! Просто не можеме да одържим резултата! Ае следващият мач да се надяваме да е по успешен!! GO GUNNERS

Абе да попитам 1 приятел ми вика вече от 2 седмици ,че Венгер правил опити да върне Анри,та това вярно ли е?


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Чет Окт 30, 2008 23:25 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Окт 04, 2006 22:35
Мнения: 3107
Местоположение: У кръчмата под масата
ми той вече за нищо не става, в Барса е сигурно най-слабия играч. Отборът атакува само от центъра и от дясно, щото Анри е толкова предвидим станал... Не е от типа играчи дето могат да играят до старини като Супер Пипо. Анри приключи, тва трябва да му е последната година в големия футбол

_________________
high all the time


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Пет Окт 31, 2008 08:04 
 
Ти не се мешай като не го чуваш футбола... Ходи си в смешната тема.
Това е момчета футбола - велика игра. Колкото и да ми е тежко, затова го следя толкова безотказно - заради такива мачове. Няма какво да се косим, това не е българското смешно първенство, в което всяка година поне 2 отбора свършват с максимум 1-2 загуби, общо 10 загубени точки и 90% от мачовете са предварително уговорени. Кобака, един съвет - ако искаш пари, заложи на българското, не се ядосвай с тези англичани. Първенството е още в началото, четворката се движи в пакет и всичко е възможно. Виждали сме и по-добър старт от Пуул, както и по-голяма разлика и нищо не е било ясно. Така, че радвайте се на футбола, не страдайте заради него...


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 01, 2008 17:20 
Offline
разпява агитката
разпява агитката
Аватар

Регистриран на: Пет Сеп 16, 2005 22:46
Мнения: 1937
Местоположение: В на майка му у п--ката :D
Рикардо Фулър великан!

_________________
[b]ТРИЖДИ АПРОПО БАЙКО ТЕЙ ПАТАКЛАМА ДРЪТИО БОЙКО БОРИСОВ ДАГОЕВА[/b]
[b]HORSEDICK.MPEG[/b]
[b][color=red]31 номер 1![/color][/b]


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 01, 2008 21:41 
Offline
легенда
Аватар

Регистриран на: Сря Мар 01, 2006 16:55
Мнения: 13938
Местоположение: The Spion Kop
А сакис=педераст. :x

_________________
Walk on, walk on with hope in your heart, And you'll never walk alone, You'll never walk alone


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 01, 2008 22:32 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
Sakis написа:
Рикардо Фулър великан!
Я трай бе!


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 01, 2008 23:17 
Offline
вдига купата
вдига купата
Аватар

Регистриран на: Сря Юни 15, 2005 16:45
Мнения: 2772
redmaniac написа:
À ñàêèñ=ïåäåðàñò. :x


A Ïàâëþ÷åíêî... :oops: :wink:

_________________
If you never make mistakes, you never make progress!


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Нед Ное 02, 2008 14:44 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
Ау колко смешно... АЕ ФЪССС ОТТУКА БЕ!


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Нед Ное 02, 2008 19:51 
Offline
вдига купата
вдига купата
Аватар

Регистриран на: Сря Юни 15, 2005 16:45
Мнения: 2772
Áàòå êîãàòî òè ñïðåø äà ñåðåø â òåìàòà çà Ðîìà, òîãàâà ùå ñè â ïîçèöèÿ äà êàçâàø ôúñ :wink: ïúê è òîâà ìè áåøå ïúðâî ìíåíèå â òàÿ òåìà...

_________________
If you never make mistakes, you never make progress!


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Нед Ное 02, 2008 19:54 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
И последното надявам се ... изнизвай се като пръдня и т`ва е ... ДА сравняваш АРСЕ с РОМЪТ е жалко.... сравни кой на кое място е И ИМАЙ ВПРЕДВИД, ЧЕ АНГЛИЙСКОТО Е ПО-СИЛНО ОТ жабарското първенство. А вчера един друг мой симпатичен отбор би Рома. ЮВЕ мачка...


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Нед Ное 02, 2008 20:06 
Offline
вдига купата
вдига купата
Аватар

Регистриран на: Сря Юни 15, 2005 16:45
Мнения: 2772
È êàê òî÷íî ñðàâíèõ Ðîìà ñ Àðñåíàë? Ñòàâàøå äóìà, ÷å òè ñåðåø â òåìàòà íà Ðîìà, à àç äàæå íå ñúì êàçàë íèùî ëîøî çà Àðñåíàë, íî òî òðÿáâà è ìîçúê ìàëêî ïðåäè äà ïî÷íåø äà ïèøåø, íå ñå çàÿæäàì àìà ðåàêöèÿòà òè áåøå àáñîëþòíî èäèîòñêà, àç ñúì íàïèñàë íåùî çà Ïàâëþ÷åíêî òè ìè âèêàø ôúñ, êúäå òî÷íî âèäÿ íåùî ïðîòèâ Àðñåíàë àêî ìè êàæåø ùå å ñóïåð, íî îòãîâîð íå î÷àêâàì, îñâåí íåùî ÿ çà íÿêîé ðîäíèíà è çà ìåí ñàìèÿ... :wink:

_________________
If you never make mistakes, you never make progress!


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Нед Ное 02, 2008 20:09 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
ДА ОБЕСНЯ НА ФУТБОЛНИТЕ ИНВАЛИДИ... АРСЕНАЛ ПО ПРИНЦИП ВЕЧНИЯТ МУ ВРАГ В ЛОНДОН Е ТОТНЪМ... ДАЛИ МИ Е КЕФ ДА ГОВОРИШ ЗА ОНЯ СОПОЛ ПЛЮНЧЕНКО? Тоя мангал не мога да го дишам... да не говорим, че го сравняваха с БЕРБО хахахаахаа. Епа срал съм един два пъти в темата на Рома и то с основание... даже няколко пъти съм съчувствал на феновете на Рома. Уриг...


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Нед Ное 02, 2008 20:15 
Offline
вдига купата
вдига купата
Аватар

Регистриран на: Сря Юни 15, 2005 16:45
Мнения: 2772
Áðàâî ñïàéê ïðîñâåòëè ìå îò êúì ôóòáîë ÁËÀÃÎÄÀÐß, àç íå çíàåõ ÷å Òîòíúì è Àðñå ñà âðàãîâå(ñàìî ñå íàäÿâàì óñåùàø èðîíèÿòà). Êàêòî è äà å íÿìà ñìèñúë äà ñå ðàçâîäíÿâà òåìàòà óñïåõ íà Àðñå è äàíî èçëÿçàò îò ìèíè êðèçàòà èëè êàêâîòî å ïî áúðçî,çàùîòî çàãóáè îò îòáîðè êàòî Ñòîóê íå èì îòèâàò.

À çà ñðàâíåíèÿòà íà Ïàâëþ÷åíêî ñ Áåðáàòîâ... :laugh_many: :laugh_many: :laugh_many: òå òîâà ìè å ìíåíèåòî

_________________
If you never make mistakes, you never make progress!


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Нед Ное 02, 2008 20:18 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
Т`ва е добре, че си "просветлен" вече. Не сме в криза просто греши тактиката Венгер... не знам к`во прави...


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Сря Ное 05, 2008 14:28 
 
Арсенал не може да играе с дърводелци и това е. То сега ще е същото и с Ман Юн. Те като дойде мача с Арсенал и наточват секирите, ако могат всичките ще ги наритат бичметата като Руни е Тевес. А и късметлии, ще им излезем с половин титулярен отбор. Може и да се възстановят повечето, но като се има предвид, че към момента с контузии са Адебайор, Тео, Ебуе, Гала и Саня + наказания Перси, представете си колко е благосклонна съдбата към Юнайтед.


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:43 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
АЙДЕ БЕ МИШКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ! КЪДЕ СТЕ МИШОЦИ? КЪДЕ СТЕ СЕ КАШИРАЛИ??? ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА? Айде да ви видя бе?


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:44 
 
ЕТО МЕЕЕЕЕ


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:44 
Offline
легенда
Аватар

Регистриран на: Сря Мар 01, 2006 16:55
Мнения: 13938
Местоположение: The Spion Kop
Айде 4естито.Мангал юнитид отново го издухаха.Доволен съм. :D

_________________
Walk on, walk on with hope in your heart, And you'll never walk alone, You'll never walk alone


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:46 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
БРАВО МАНИААААААААК!!! ТЕГЛИ ПО ЕДНА ЦЪРВУЛСКА ПУБЕРСКА!!! МАЧКАЙ МАНГАЛИТЕЕЕЕЕЕЕ! МАЧКАААААААААААААААЙ! ААААААСЕНАЛ! АААСНЕЛ! ААААСЕНАЛ! Голяма публика и отбор И ОБРАТНОТО! Голям отбор=голяма публика!


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:47 
 
НАСРИ 8)


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:48 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
Насри просто ги насЕри отвсякъдеееееее! We are the kings OF LONDON! Селяните от Манчестър да се крият тая вечер !


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:48 
Offline
разпява агитката
разпява агитката
Аватар

Регистриран на: Пет Сеп 16, 2005 22:46
Мнения: 1937
Местоположение: В на майка му у п--ката :D
голям пияница=слаб учител и обратното. :lol: :lol: :laugh_many:

_________________
[b]ТРИЖДИ АПРОПО БАЙКО ТЕЙ ПАТАКЛАМА ДРЪТИО БОЙКО БОРИСОВ ДАГОЕВА[/b]
[b]HORSEDICK.MPEG[/b]
[b][color=red]31 номер 1![/color][/b]


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:55 
Offline
легенда
Аватар

Регистриран на: Сря Мар 01, 2006 16:55
Мнения: 13938
Местоположение: The Spion Kop
Напротив....прост пубер-пияница=слаб и тъп у4еник.Браво на Арсе.Признавам 4е са добри.и тоя сезон са 2ри след безспорния хегемон-ПУУЛ. :D

_________________
Walk on, walk on with hope in your heart, And you'll never walk alone, You'll never walk alone


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:56 
Offline
разпява агитката
разпява агитката
Аватар

Регистриран на: Пет Сеп 16, 2005 22:46
Мнения: 1937
Местоположение: В на майка му у п--ката :D
Я не съм ученик, а ти ще си останеш вечно учител и обратното.

_________________
[b]ТРИЖДИ АПРОПО БАЙКО ТЕЙ ПАТАКЛАМА ДРЪТИО БОЙКО БОРИСОВ ДАГОЕВА[/b]
[b]HORSEDICK.MPEG[/b]
[b][color=red]31 номер 1![/color][/b]


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:56 
Offline
Мъмрене
Мъмрене
Аватар

Регистриран на: Сря Авг 11, 2004 20:22
Мнения: 19859
Местоположение: СОФИЯ
Чак па втори! Стига се хранили в нашата тема! :lol: И ОБРАТНОТО!


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 16:58 
 
Арсенал ше бият и ливърпуул ...


Върнете се в началото 
 Заглавие:
 Мнение Публикувано на: Съб Ное 08, 2008 17:00 
Offline
легенда
Аватар

Регистриран на: Сря Мар 01, 2006 16:55
Мнения: 13938
Местоположение: The Spion Kop
Ке ме бият с гол гъз по хуя. :lol: Апропо-кур за византиос-педеракис-сакис-пияндакис. :lol:

_________________
Walk on, walk on with hope in your heart, And you'll never walk alone, You'll never walk alone


Върнете се в началото 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
 
 Страница 137 от 140 [ 4189 мнения ] Отиди на страница Предишна  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140  Следваща
Начало форум » Администрация и Архив » Архив » Архив големи теми


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта

 
 

 
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Иди на:  


cron